MachOExplorer支持系统深色主题

从大佬的github https://github.com/everettjf/MachOExplorer 下载的MachOExplorer在系统深色主题下,显示不正常,下载最新版的Qt编译了下

下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1s_D1rLvqH419VUR7wITeJg 密码:tjla

2 Likes

文件不存在了宝贝,能重新分享下嘛,爱你

image